Πυρός Επιχείρησης

Ζείτε από τη δουλειά σας. Η επιχείρησή σας εξασφαλίζει το εισόδημα για εσάς και την οικογένειά σας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να λειτουργεί απρόσκοπτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων Business εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.

Πυρκαγιά
Σεισμός
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Περιουσιακά – κατά παντός κινδύνου
Διακοπή εργασιών και απώλεια κερδών
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Καιρικά φαινόμενα, Πλημμύρα-Θύελλα-Καταιγίδα
Βραχυκύκλωμα
Έξοδα προσωρινής στέγασης ή απώλειας ενοικίων
Αστική ευθύνη προς τρίτους
Έκρηξη
Θραύση Υαλοπινάκων (Τζάμια)
Διαρροή σωληνώσεων
Μεταφορά εμπορευμάτων
Λειτουργία χώρων (Γενική Αστική Ευθύνη)
Προς υπαλλήλους (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Πράξεις βίας
Εμπιστοσύνη υπαλλήλων
Νομική υποστήριξη

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ