Αποταμίευση-Επένδυση

Τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράµµατα UNIT LINKED είναι προγράμματα που συνδυάζουν την επένδυση µε την ασφάλιση. Τα προγράμµατα αυτά είναι συνδεδεμένα µε επενδυτικά προϊόντα και προσφέρουν μακροπρόθεσµη σταδιακή επένδυση μέσω ενός οργανωμένου συστήματος τακτικών πληρωμών.

Απευθύνονται σε όσους έχουν την δυνατότητα να επενδύουν συστηματικά ένα ποσόν από 70€ με σκοπό να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο για το μέλλον σε βάθος χρόνου.

Αποτελεί μια εναλλακτική συγκριτικά με την αποταμίευση καθώς επενδύετε μέρος των χρημάτων που έχετε στην τράπεζα ή στο σπίτι σας σε ένα επενδυτικό μετρίου ρίσκου και µακροχρόνιου επενδυτικού.

Η επένδυση μέσω του Full [Life Plan] σας δίνει τη δυνατότητα Χωρίς Αρχικό Κεφάλαιο, να το δημιουργήσετε σταδιακά, μέσω μηνιαίων εκταμιεύσεων. Σας βοηθά στη δημιουργία ενός επιπλέον ατομικού μηνιαίου εισοδήματος στην ηλικία της συνταξιοδότησης, με διαχείριση των χρημάτων σας από την BNP Paribas Asset Management.

Ταυτόχρονα εξασφαλίζει την οικονομική ενίσχυση των αγαπημένων προσώπων σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.

Στη λήξη του προγράμματος, θα λάβετε τη συνολική αξία της Επένδυσης που έχει δημιουργηθεί, ως εφάπαξ ή ως μηνιαία παροχή ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας.

Μπορείτε επιπρόσθετα να επιλέξετε την κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων που διασφαλίζει τη συνέχιση πληρωμής των ασφαλίστρων από την Εταιρία σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία.

– Τους γονείς για να δημιουργήσουν κεφάλαιο για τα παιδιά τους.
– Τους γονείς για να εξασφαλίσουν τις σπουδές των παιδιών τους.
– Τους παπούδες για να αφήσουν ένα κεφάλαιο στα εγγόνια τους.
– Όσους θέλουν να συμπληρώσουν ή να δημιουργήσουν σύνταξη.
– Τον επιχειρηματία που θέλει ένα νέο κεφάλαιο χωρίς κεφάλαιο.
– Τον επιχειρηματία που θέλει να δημιουργήσει έξοδα.
– Τον καταθέτη να δημιουργήσει κεφάλαιο.
– Εξοφλείστε το δάνειο σας ή μειώστε το επιτόκιο του.

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς λόγους:
– Διότι είναι επενδυτικό και ασφαλιστικό προϊόν, αφού εκτός από την δημιουργία κεφαλαίου, προβλέπει και ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.
– Ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ο δικαιούχος θα λάβει τα ασφάλιστρα που έχουν δοθεί, ή την αξία της επένδυσης, ότι είναι μεγαλύτερο.
– Είναι Life Cycle προϊόν, μειώνοντας τον κίνδυνο όσο πλησιαζει η λήξη, για μεγαλύτερες αποδόσεις.
– Εχει ενεργή διαχείρηση, σημαίνει ότι η επενδύσεις δεν μένουν στατικές και δεν χάνουν.
– Ρευστοποιείτε το κεφάλαιό σας όποτε θέλετε ανεξαρτήτως της λήξης του.
- Παρέχει δυνατότητα επέκτασης της λήξης.
– Παρέχει δυνατότητα έκτακτων καταβολών.
– Τα χρηματά σας βρίσκονται και διαχειρίζονται στο εξωτερικό.
– Δυνατότητα συμπληρωματικής κάλυψης ΑΠΑ, για την συνέχιση του συμβολαίου σε περίπτωση ανικανότητας ή θανάτου του Συμβαλλομένου.
– Παρέχει «Επιβράβευση Δεκαετίας» και «Επιβράβευση Λήξης», παροχές που δεν είναι διαθέσιμες στις απευθείας επενδύσεις σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια.τε το δάνειο σας ή μειώστε το επιτόκιο του.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ