Ο ρόλος μου

Μέσα από την διαδικασία ανάλυσης αναγκών μπορώ να βοηθήσω τον πολίτη

1 Στον εντοπισμό όλων των ασφαλίσιμων κινδύνων

2 Στην επιστημονική μέτρηση αυτών των κινδύνων με την διαδικασία risk assessment

3 Στην προτεραιοποίηση των κινδύνων- Ποιοι είναι σημαντικοί για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό κάθε ανθρώπου

4 Στον ορισμό των κατάλληλων κεφαλαίων κάλυψης

5 Στον υπολογισμό των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης/ ποσοστά αναπλήρωσης

Σκοπός μου

Να σχεδιάσω το πλαίσιο για να υλοποιήσει κάθε άνθρωπος και κάθε οικογένεια τα σχέδιά  και τα μελλοντικά της όνειρα, ακόμα και αν κάτι δεν πάει καλά.

Ομοίως και σε μια επιχείρηση η εξασφάλιση της σε περίπτωση κάποιου γεγονότος η καταστροφής, με σκοπό να διατηρήσει  την οικονομική της ισορροπία και την συνέχιση της λειτουργίας της.

Δείτε τις υπηρεσίες μας

Πιστοποιήσεις

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ