Ασφάλιση Ζωής

Η ασφάλιση ζωής αποτελεί κάτι εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα οικονομικό σωσίβιο σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη αγάπης και ευθύνης!

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει ανάγκες της όπως, τρέχοντα έξοδα, αποπληρωμή δανείων, πληρωμή φόρων κληρονομιάς, κ.ά., μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.

Η ασφάλιση ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής.

Απλή Ασφάλεια Ζωής

Σε περίπτωση απουσίας σας από την ζωή, η οικογένειά σας διασφαλίζεται με την παροχή ενός σταθερού κεφαλαίου.
Μπορείτε εσείς να επιλέξετε το ύψος του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 10.000€)  καθώς και τη διάρκεια (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη).

Προστασία με καινοτόμες συμπληρωματικές καλύψεις –όχι μόνο για τη δική σας εξασφάλιση, αλλά και των αγαπημένων σας προσώπων– από οποιοδήποτε γεγονός.

Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε προγράμματα νοσοκομειακών/χειρουργικών επιδομάτων, διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων προστασίας εισοδήματος, ανικανότητας κ.α., για τα καλυπτόμενα μέλη.

Γιατί να επιλέξετε την Απλή Ασφάλιση;
Το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλετε είναι σταθερό.
Σημαντική σημείωση: με την Απλή Ασφάλιση Ζωής, εξασφαλίζουμε την οικογένειά μας με κεφάλαια ακόμα πιο φθηνά, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εμείς έχουμε ανάγκη.

Ισόβια Ασφάλεια Ζωής

Η ισόβια ασφάλιση ζωής που επιστρέφει ασφάλιστρα

Η ισόβια ασφάλιση ζωής αποτελεί τη πιο διαχρονική μορφή ασφάλισης, με την ύπαρξή της να σηματοδοτεί την απαρχή των σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται στο μέσο οικογενειάρχη που επιθυμεί να διασφαλίσει την οικογένειά του, στον επιχειρηματία που επιθυμεί τη διατήρηση της επιχείρησής του και την ενίσχυση της οικογένειάς του, αλλά και τους κατόχους μεγάλης ακίνητης περιουσίας που επιθυμούν να διασφαλίσουν στους κληρονόμους τους από τον υψηλό φόρο κληρονομιάς.

Εγγυημένη παροχή χρημάτων στην οικογένειά σας σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.

Ευελιξία στην επιλογή των κεφαλαίων που απαιτούνται για την προστασία των αγαπημένων σας προσώπων (με ελάχιστο τα 5.000€). Δυνατότητα εξαγοράς ασφαλίστρων μετά το 3ο έτος ασφάλισης (παροχή ρευστότητας).

Προστασία για εσάς και τους αγαπημένους σας με καινοτόμες συμπληρωματικές καλύψεις, μέσω της  δυνατότητας νοσοκομειακών επιδομάτων, διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων, προστασίας εισοδήματος, ανικανότητας κ.α.

Δυνατότητα προσθήκης καλύψεων προστασίας όπως: ασφάλιση ζωής από ατύχημα, ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, κάλυψη απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων, ασφάλιση διαρκούς ολικής ανικανότητας, κάλυψη απώλειας εισοδήματος κάλυψη πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ